Beleid betreffend

Annulering

Via zijn WEBSITE: www.closdagon.com, van, MAS GIL, SLU, hierna, BODEGAS CLOS D’AGON, de beheerder van de website. Vanwege de inhoud en het doel van de WEBSITE dienen degenen die informatie willen ontvangen het contactformulier in te vullen, en degenen die een reservering willen maken voor een bezoek aan de wijnmakerij en andere ruimtes die op deze website worden aangeboden het RESERVERINGSformulier.,Uw gegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand voor hun bescherming in toepassing van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming-EU2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Europa van 27 april 2016, en de LOPD-3/2018, over de garantie van digitale rechten van 5 december, Richtlijn 2011/83/EU, betreffende consumentenrechten, de Wet van toepassing op de elektronische handel, 34/2002, LSSI-CE, Wet 9/2014, Algemene Telecommunicatiewet, en Wet 3/2014, van 27 maart, tot wijziging van de herziene tekst van de Algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers en andere wetten.
aanvullend.

In overeenstemming met artikel 6, onder f), van de GDPR-EU-2016/679, en artikel 7 van de LOPD-3/2018, over de garantie van digitale rechten, staat dat de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van hun persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een minderjarige jonger dan 14 jaar is, geen toestemming kunnen geven voor een online retailer om hun persoonsgegevens te verzamelen, jaar die geen toestemming kunnen geven voor het verzamelen van hun persoonsgegevens door een onlinehandelaar, en hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) kunnen dit namens hen doen, behalve wanneer de minderjarige ten minste 16 jaar oud is, wanneer hun toestemming rechtmatig is.

1. INFORMATIE OVER WEBINHOUD:
De WEBSITE: www.closdagon.com waarvan BODEGAS CLOS D’AGON de beheerder is, voor de online verkoop en reservering van de te bezoeken plaatsen in onze wijnhuizen en de aankoop van onze wijnen.

Het is verboden activiteiten en diensten via de website te reserveren voor minderjarigen onder de 18 jaar, indien zij niet worden begeleid door een volwassene. e door BODEGAS CLOS D’AGON via de website aangeboden diensten die de consumptie of verkoop van alcoholische dranken van enig alcoholgehalte inhouden, zijn verboden aan personen onder de 18 jaar.

De bezoeken beginnen stipt op het tijdstip en de dag van de reservering en de bezoekers moeten tien minuten van tevoren bij de receptie aanwezig zijn. Anders garandeert BODEGAS CLOSD’AGON niet dat het geplande bezoek kan plaatsvinden, aangezien het bezoek alleen kan plaatsvinden als er plaatsen beschikbaar zijn.

2. PRIJZEN VAN RESERVERINGEN:
De op de WEBSITE vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor alle boekingen van reizen, die bij de aanvaarding van de boeking in de rubriek RESERVEREN wordt vermeld.

3. FORMALISERING VAN HET VOORBEHOUD:

Zodra de reservering is geformaliseerd, dat wil zeggen met de aanvaarding van de reserveringsvoorwaarden en de bevestiging van het aankoopproces in de rubriek BOEKEN, stuurt de beheerder van de website, www.closdagon.com, een e-mail naar de GEBRUIKER/KLANT, waarin de details van de gekochte reservering(en) worden bevestigd.

4. WIJZE VAN BETALING:
GEBRUIKER/KLANT, U betaalt met de valuta van de euro €, op het moment dat u het product bestelt.

Deze WEBSITE voldoet aan de PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard), die verplicht is voor alle websites die gevoelige financiële informatie zoals bankkaartgegevens opslaan, behandelen en verwerken.

De GEBRUIKER/KLANT dient het bedrag van zijn bestelling te betalen via een betalingssysteem; BANKKAART OF OVERDRACHT.

De GEBRUIKER/KLANT dient de beheerder van de website zo snel mogelijk in kennis te stellen van elke onterechte of frauduleuze betaling in het gebruikte betalingssysteem, per e-mail, contabilidad@closdagon.com, of per telefoon, +34 972 661 486, zodat de beheerder de nodige maatregelen kan nemen.

5. TERUGKEER OF TERUGTREKKING:

5.1. PROCEDURE VOOR TERUGZENDING OF HERROEPING
In overeenstemming met Koninklijk Wetsbesluit 1/2007, artikel 71, en Wet 3/2014 van 27 maart, kunnen op deze website gekochte boekingen worden geretourneerd en terugbetaald, mits de GEBRUIKER/KOPER de beheerder op de hoogte stelt van zijn voornemen om de boeking te annuleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing, overeenkomstig artikel 103 van wet 3/2014.

De websitebeheerder accepteert alleen retourzendingen die aan de volgende eisen voldoen:

  • De annulering wordt pas geformaliseerd na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving via e-mail (visitas@closdagon.com).
  • Indien het minimum aantal bezoekers voor elke activiteit niet wordt bereikt, behoudt BODEGAS CLOS D’AGON zich het recht voor de datum van het bezoek te wijzigen na de klanten hiervan vooraf op de hoogte te hebben gesteld.
  • BODEGAS CLOS D’AGON behoudt zich het recht voor de inhoud van de rondleiding te wijzigen, de duur van het bezoek te wijzigen om redelijke redenen zoals werkzaamheden in de wijnmakerij of weersomstandigheden.
  • Bij annulering door de gebruiker tot 24 uur voor de reservering wordt een cheque uitgeschreven voor het bezoek, die een jaar geldig is vanaf de datum van aankoop.
  • Als u niet komt opdagen op de dag van uw reservering en u niet voldoende van tevoren hebt aangekondigd, wordt uw bezoek niet terugbetaald en niet ingewisseld voor een cheque.
  • De bovengenoemde boetes zijn niet van toepassing wanneer de annulering het gevolg is van een naar behoren erkende oorzaak van overmacht.
  • Indien de reden van de terugtrekking te wijten is aan de beheerder van de website (het bezoek is onjuist of onvolledig, het is niet wat geboekt is, enz. Indien de reden een andere is, komen de kosten van de terugtrekking ten laste van de GEBRUIKER/GEBRUIKER.

Om een retourzending of herroeping uit te voeren, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

U moet ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen en aangeven dat u uw reservering wilt annuleren. Informatie kan worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: visitas@closdagon.com

De beheerder van de website aanvaardt en behandelt retourzendingen of annuleringen onder de bescherming van de bovengenoemde Spaanse en EU-wetgeving.

6. REEMBOLSO AL USUARIO/CLIENTE:

In het geval dat BODEGAS CLOS D’AGON het bezoek voor aanvang annuleert om redenen die te wijten zijn aan het wijnhuis, zal het volledige bedrag aan de bezoeker-klant worden terugbetaald.

Een terugbetaling ten bedrage van één cheque voor uw bezoek, één jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Dit recht geldt niet voor reserveringen die op specifieke en gepersonaliseerde basis zijn aangevraagd.

Alleen in het geval dat de geboekte dienst gebrekkig of onjuist is, zal de websitebeheerder ook het geld en de bijbehorende kosten aan de GEBRUIKER/KLANT terugbetalen.

De websitebeheerder zal de opdracht voor de terugbetaling van het reserveringsbedrag beheren, in hetzelfde systeem dat voor de betaling werd gebruikt. De toepassing van de terugbetaling op de rekening of kaart van de GEBRUIKER/KLANT hangt af van het betalingssysteem en de instelling die de kaart uitgeeft.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN ARBITRAGE:

Op deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden is de toepasselijke Spaanse wetgeving van toepassing.

8. PRIVACYBELEID:

WIJNHUIS CLOS D’AGONinformeert over de mogelijkheid tot uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, verzet, afschaffing, beperking en overdraagbaarheid, zodat de gebruiker een kopie kan krijgen van de op de website verstrekte persoonsgegevens om deze aan andere diensten te kunnen doorgeven. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met elk middel dat een registratie van verzending en ontvangst achterlaat op het adres:

iAFORES s/n, postcode: 17251, stad: CALONGE, provincie: GIRONA, e-mail: info@closdagon.com, met een fotokopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs.