Política de

Cancelació

A través del seu LLOC WEB: www.closdagon.com, de, MAS GIL, SLU, d’ara endavant, CELLERS CLOS D’AGON, l’administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que desitgin informació hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que vulguin formular una reserva per a la visita al celler, ia altres espais oferts en aquesta web, hauran de completar el formulari de, RESERVA, les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, i la LOPD -3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, Llei 9/ 2014, General de Telecomunicacions, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis
complementàries.

En atenció a l’article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, a l’article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat sigui un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els que poden fer-ho en nom seu, llevat quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ SOBRE EL CONTINGUT WEB:
El LLOC WEB: www.closdagon.com de la que és Administrador, CELLERS CLOS D’AGON, de la venda i reserva online, dels espais a visitar als nostres cellers i la compra dels nostres vins.

Està prohibida la reserva de les activitats i els serveis a través del lloc web, a menors de 18 anys, si no van acompanyats d’un adult Els serveis oferts per CELLERS CLOS D’AGON, a través del lloc web, que impliqui el consum o venda de begudes alcohòliques de qualsevol graduació estan prohibits a menors de 18 anys.

Les visites començaran de forma puntual a l’hora i dia reservada, i els visitants s’han de presentar a la zona de recepció amb antelació de deu minuts. En cas contrari, BODEGAS CLOS D’AGON, no garanteix que la visita programada pugui dur-se a terme, ja que només es podrà realitzar la visita si hi ha places disponibles.

2. PREUS DE LES RESERVES:
Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, inclouen l‘IVA per a totes les reserves de visites, tarifa que quedarà reflectida en el moment de l’acceptació de la reserva a l’apartat RESERVA.

3. FORMALITZACIÓ DE LA RESERVA:

Un cop formalitzada la reserva, és a dir, amb l’acceptació de les condicions de reserva i la confirmació del procés de compra a l’apartat RESERVA, l’administrador de la pàgina web www.closdagon.com enviarà un correu electrònic a l’USUARI/CLIENT , confirmant els detalls de les reserves adquirides.

4. FORMA DE PAGAMENT:
L’USUARI /CLIENT pagarà amb la moneda d’euro €, en el moment que realitza la comanda del producte.

Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, PCI-DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L’USUARI/CLIENT, haurà d’abonar l’import corresponent a la comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA BANCÀRIA O TRANSFERÈNCIA.

L’USUARI/CLIENT, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent al sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic, contabilidad@closdagon.com, o via telefònica, +34 972 661 486, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui fer les gestions oportunes.

5. DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT:

5.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT
En atenció al Reial Decret legislatiu, 1/2007, a l’article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, les reserves comprades en aquesta pàgina web, es podran tornar i reemborsar, sempre que l’USUARI/CLIENT, comuniqui a l’administrador la intenció de desistiment de la reserva.

El dret de desistiment no és aplicable, en atenció a l’article 103, de la Llei 3/2014.

L’administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els requisits següents:

  • La cancel·lació no es formalitzarà fins que rebem notificació per escrit via correu electrònic (visitas@closdagon.com).
  • Si no s’arriba al mínim de visitants per a cada activitat, CELLERS CLOS D’AGON es reserva el dret de canviar la data de la visita prèvia informació als clients amb anterioritat.
  • BODEGAS CLOS D’AGON, Es reserva el dret de modificar el contingut del recorregut, alterar la durada de la visita per causes raonables com treballs al celler o agents atmosfèrics.
  • Si la cancel·lació és efectuada per l’usuari fins a 24 hores abans de la reserva, s’emetrà un xec per la visita amb validesa d’un any des del dia de la compra.
  • Si no es presenten el dia de la reserva i no han avisat amb el temps necessari, no se’ls tornarà l’import de la visita i no se’ls canviarà per un xec.
  • Les penalitzacions anteriors no són aplicables quan la cancel·lació es produeix per una causa de força major degudament acreditada.
  • Si el motiu del desistiment és imputable a l’administrador de la pàgina web (la visita és incorrecta o incompleta, no s’ha reservat, etc.), l’import de la reserva serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de desistiment serà a càrrec de l’USUARI/CLIENT.

Per procedir amb una devolució o desistiment, cal seguir els passos següents:

Haureu d’informar com més aviat millor i indicar que la reserva vol ser anul·lada. La informació es pot fer al correu electrònic: visitas@closdagon.com

L’administrador de la pàgina web accepta i tracta les devolucions o desistiments en l’empara de les lleis espanyoles i les comunitàries de la UE, abans esmentades.

6. REEMBORSAMENT A L’USUARI/CLIENT:

En cas que CELLERS CLOS D’AGON, cancel·li la visita abans del seu inici, per causes imputables al celler, es tornarà l’import íntegre als visitants-clients

Devolució per valor d’un xec per la visita amb validesa d’un any des del dia de la compra. Aquest dret no es recull a les reserves demanades de forma específica i personalitzades.

Únicament en cas que el servei reservat sigui defectuós o incorrecte, l’administrador de la pàgina web reemborsarà també per diners a l’USUARI/CLIENT, i les despeses corresponents.

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la reserva, sota el mateix sistema que es va fer servir per al pagament. L’aplicació de la devolució al compte o targeta del USUARI/CLIENT dependrà del sistema de pagament i l’entitat emissora.

7. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE:

Aquests termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

BODEGAS CLOS D’AGON, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i de la seva recepció a la direcció:

AFORES s/n, Codi Postal: 17251, Localitat: CALONGE, Província: GIRONA, Correu electrònic: info@closdagon.com, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n’acrediti la identitat.